Ron Stoop

Ron Stoop is een politicoloog die schrijft op het snijvlak van economie, politiek en geschiedenis. Hij kijkt vooral naar financieel-economische structuren en de materiële ontwikkeling die de wereldeconomie door de eeuwen heen heeft doorgemaakt. Vanuit daar probeert hij ons tijdsgewricht beter te duiden.

Hij schreef De Gegijzelde economie. In dit boek duiken we in de economische geschiedenis van Nederland en de westerse wereld. Op zoek naar de sleutel om vrij te komen van de gijzeling waarin onze economie verstrikt is geraakt.