Mahir Alkaya

Mahir Alkaya is geboren in Amsterdam op 6 juli 1988 en woont in Amsterdam. Sinds 2018 zit hij in de Tweede Kamer namens de SP, daar is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles Economische zaken en Financiën.

Bij Bot Uitgevers schrijft hij een boek over de toekomst van ons geld en de kansen en gevaren van digitaal geld. Het boek verschijnt in 2022.“Als kind wilde ik uitvinder worden. Die kinderlijke wil leidde uiteindelijk tot een studie aan de Technische Universiteit. In Delft studeerde ik Strategic Product Design; Een atypische bètastudie met vakken in bedrijfskunde en marketing naast technisch tekenen, vormgeving, statica en materiaalkunde. Na mijn studie cum laude afgerond te hebben bij Ahold kreeg ik het aanbod om bij dat bedrijf te blijven werken, maar ik wilde liever geen loopbaan in de commercie. Na projecten bij onder meer de NVWA, de topsector creatieve industrie en het ministerie van Buitenlandse Zaken kreeg ik een baan bij het ministerie van Economische Zaken, waar ik zes jaar heb gewerkt. Overdag was ik ambtenaar in dienst van het Rijk, in mijn vrije tijd werd ik steeds actiever voor de SP in mijn eigen buurt, Amsterdam Nieuw-West. Daar zat ik 4 jaar lang in de Bestuurscommissie.

Nu ben ik 32 jaar oud, gelukkig getrouwd en zit ik sinds 2018 in de Tweede Kamer. Wij leven in een tijdperk waarin de ene technologische ontwikkeling de andere in sneltreinvaart opvolgt: Cryptocurrencies, elektronische rechtspraak, e-Health en AI. Als ingenieur én politicus zie ik grote uitdagingen. Niemand lijkt namelijk aan het stuur te zitten en een routekaart naar de toekomst is er niet. Wij moeten als politici ervoor zorgen dat we niet telkens een achterhoedegevecht voeren. Wij kunnen de vormgeving van onze toekomst en de beantwoording van morele vraagstukken die wij onderweg zullen tegenkomen niet langer overlaten aan ongekozen programmeurs of technocraten. Dat is onze taak.”